Weekplanning

Maandag 14/06

Zwemmen voor 1ste en 3de leerjaren

 

Verantwoordelijke speelplaats: 2 blauw

 

Bezoek aan De Fortuin: 2 rood

Dinsdag 15/06

 

Woensdag 16/06

Vertrek Zeeklassen : derde leerjaren

Donderdag 17/06

Tweedaagse Survival : zesde leerjaren

Vrijdag 18/06

Terugkomst Zeeklassen : derde leerjaren

 

Terugkomst tweedaagse Survival  : zesde leerjaren

 

Bibbezoek voor de 4de leerjaren

Wat hoort nog bij de Vrijdagpost?

  • Brief uitstap van de zeeklas naar het crea-atelier
  • Brief voor alle kleuters i.v.m. reinigen speelgoedbakken

Herinneringen

De overgrote meerderheid van onze ouders betaalt stipt hun schoolrekeningen.  Vandaag zullen enkele ouders echter een herinnering krijgen i.v.m. onbetaalde rekeningen.  Is het mogelijk om deze factuur zo snel mogelijk te betalen?  Heb je een probleem met de betaling mag je altijd meester Yves contacteren om de situatie te bespreken zodat er een oplossing kan gevonden worden.

Dolle dingen dagen

Het schooljaar zit er bijna op.  De leerkrachten voorzien nog leuke activiteiten om het schooljaar op een plezierige wijze af te sluiten.  Hopelijk kunnen we dan in september weer terug in het oude normaal starten.

Oudercontacten

Op maandag 28 juni krijgt u vrijblijvend de kans om op de school een informeel gesprek te hebben met de leerkracht van uw kind. Wij zullen dit buiten laten doorgaan, zeer goed gespreid over de twee speelplaatsen en in de tuin. Wij voorzien ook wachtcirkels en een strikt eenrichtingsverkeer. Het is niet de bedoeling dat u de kinderen mee naar de school brengt. U komt binnen langs de Lisperstraat en verlaat de school weer langs de Blokstraat. U draagt uiteraard een mondmasker. Ook de uren zijn deels gespreid. Ouders van kleuters kunnen langskomen tussen 18.00 en 20.00 u. De ouders van de lagere school kunnen van 19.00 tot 21.00 u. langskomen.