Het onderwijsdecreet van 1997-02-25 vermeldt dat alle basisscholen vanaf 1 september 1998 verplicht worden een schoolreglement op te stellen. Dit schoolreglement       waarborgt enerzijds de rechten van ouders en leerling t.o.v. het schoolbestuur (of Inrichtende Macht), de directeur, de leerkrachten en de medeleerlingen. Anderzijds waarborgt het schoolreglement ook de rechten van het schoolbestuur, van de directeur en van de leerkrachten t.o.v. de ouders en hun minderjarige leerlingen. Gelukkig bevat het schoolreglement niet alleen juridische bepalingen maar ook heel wat informatie over de school. Het schoolreglement maakt deel uit van de overeenkomst die gesloten wordt bij de inschrijving tussen het schoolbestuur en de ouders van de leerlingen. Daarom is een inschrijving pas geldig als de ouders het schoolreglement hebben ondertekend voor „kennisname en akkoord‟. In de inhoudstafel kan je lezen dat er naast de algemene afspraken, die gelden in het gewone dagelijkse schoolleven, ook wettelijk verplichte onderdelen voorkomen zoals: orde- en tuchtmaatregelen, schoolverandering, getuigschriften en evaluatie. Deze teksten zijn ontleend aan de Brochure van het VVKBaO of Vlaams Verbond Katholiek Basisonderwijs. Het reglement is een onderdeel van het eigen opvoedingsproject van de school. Dit project beschrijft de doelstellingen, de waarden en werkwijzen die de schoolgemeenschap wil bereiken. Het is gebaseerd op het algemeen opvoedingsproject van het Vrij Katholiek Onderwijs. Een gedetailleerde beschrijving van het opvoedingsproject is voor de geïnteresseerde ouder beschikbaar bij de directeur. Beste ouders, in deze brochure kan je naast het eigen opvoedingsproject van de school en het schoolreglement nog enkele bijlagen vinden. Wij hopen dat je hiermee voldoende info hebt over de basisschool Sint-Gummaruscollege.

Klik hier om ons schoolreglement te lezen.