Kleuters Lagere school
08.00 u. – 08.30 u. ochtendrecreatie 08.00 u. – 08.30 u. ochtendrecreatie
08.30 u. – 10.35 u. klasactiviteiten 08.30 u. – 10.10 u. klasactiviteiten
10.35 u. – 10.55 u. voormiddagpauze 10.10 u. – 10.30 u. voormiddagpauze
10.55 u. – 12.10 u. klasactiviteiten 10.30 u. – 12.10 u. klasactiviteiten
12.10 u. – 13.10 u. middagpauze 12.10 u. – 13.10 u. middagpauze
13.10 u. – 14.25 u. klasactiviteiten 13.10 u. – 14.00 u. klasactiviteiten
14.25 u. – 14.45 u. namiddagpauze 14.00 u. – 14.20 u. namiddagpauze
14.45 u. – 15.25 u. klasactiviteiten 14.20u. – 15.25 u. klasactiviteiten
 
15.25 u. – 16.00 u.

Afhalen van de leerlingen of na- en buitenschoolse opvang:

Afhalen van de leerlingen of na- en buitenschoolse opvang: De school blijft een half uur open na het einduur van de lessen om kinderen op te halen. Er is gratis toezicht.
 
 • De ouders die hun kinderen komen ophalen, doen dit tussen 15.25u. en 16.05u. langs de Lisperstraat of de Blokstraat. Op vrijdag tot 15.40u. en woensdag tot 12.00u. De ouders wachten in de inkomhal van de school en begeven zich niet vóór 15.25u. op de speelplaats.  
 • Fietsende leerlingen halen na het einde van de lessen hun fiets uit de fietsenstalling en verlaten de school via de ijzeren poort in de Blokstraat onder toezicht van een leerkracht.
 • Leerlingen die in de naschoolse opvang blijven en met de fiets komen, verlaten de school ‟s avonds via de Lisperstraat.
 • Alle kinderen die met een rij naar huis gaan, verlaten de school bij het beëindigen van de lessen. Tot voorbij de drukke plaatsen worden de leerlingen begeleid. De leerlingen zijn verplicht deze rijen te volgen als ze niet worden opgehaald. Zowel de rijen als de leerlingen die niet worden opgehaald vertrekken onmiddellijk na het einde van de lessen zoals de schoolverzekering het voorschrijft. Bij andere regelingen is een schriftelijk bewijs van de ouders nodig.
 • Er is 1 rijen :
  • langs de Blokstraat tot over de Grote Markt
 • De andere kinderen maken gebruik van de betalende opvang:

  Maandag, dinsdag en donderdag:

  • voor kleuters, 1ste en 2de ljn. buitenschoolse opvang Kadee in de locatie ‟t Spui KTA, tot 18.30 u. Kleuters en leerlingen uit het 1ste en 2de leerjaar die naar de buitenschoolse opvang gaan in de locatie ‟t Spui KTA, worden opgehaald door Kadee. Bij het begin van het schooljaar kan je je kind hiervoor laten inschrijven. Bij occasionele deelname aan de buitenschoolse opvang melden de ouders dit telefonisch aan de school vóór 15.00u.
  •  voor de 3de, 4de, 5de en 6de ljn. Naschoolse opvang op school tot 17.00 u. Vervolgens buitenschoolse opvang bij Kadee in de locatie ‟t Spui KTA, tot 18.30 u. 

 • Leerlingen van het 2 de tot het 6de leerjaar kunnen op school in de naschoolse opvang blijven tot 17u. De onkosten hiervoor - 1,20 euro per half uur - zijn dezelfde als voor de naschoolse opvang die de stad Lier organiseert.         

 

Woensdag en vrijdag:

 • Iedereen buitenschoolse opvang bij Kadee in de locatie ‟t Spui KTA, tot 18.30 u. De bijdrage is steeds hetzelfde voor de naschoolse opvang op school of bij Kadee. Dit bedraagt € 1,20 per begonnen half uur.

Een leerling die onvoorzien in moeilijkheden geraakt (autobus gemist of ouders komen hem/haar niet ophalen) gaat terug naar school en wendt zich tot de directeur.

 
Opgelet! Het einduur van de klasdag op woensdag is 11.25 u. en op vrijdag 15.10u. De ingang aan de Lisperstraat sluit om 17.00u., op woensdag om 12.00u.